wz

  

                                                                                          

 

Historie a současnost městečka Čestín

 

Původní název městečka Čestín zněl Čestín Kostel. Nejstarší zpráva o něm je z roku 1352, kdy se připomíná jako farní ves s  tvrzí. Městečkem se stal v první polovině 16. století, kdy patřil rodu Slavatů z Chlumu. Tehdy získal i trhové právo a v roce 1579 mu císař Rudolf II. udělil výsadu jednoho týdenního a tří výročních trhů. Čestín však mezitím změnil několikrát své majitele. Když roku 1713 koupil Čestín Karel Jáchym Breda, bylo městečko připojeno ke kácovskému panství. Čestín má svůj erbovní znak - stříbrnou lilii na červeném štítě.

     

znak                                          Městský úřad                                     kašna


 V roce 1572 se v tomto městečku narodil Vilém Slavata. Známým obyvatelem Čestína je také řídící učitel František Procházka, který byl v roce 1945 popraven v Terezíně. Městečko leží 7 kilometrů severně od Zruče nad Sázavou a asi 25 kilometrů od okresního města Kutné Hory. Dominantou obce je kostel zasvěcený svatému Petrovi a Pavlovi. V blízkosti je starobylá kašna a památník padlých. Vše lemují vzrostlé kaštany a lípy.

     

kostel sv. Petra a Pavla

 

V Čestíně je pošta, zdravotní středisko, k dispozici dvě prodejny se smíšeným zbožím a dvě pohostinství. V současné době je v obci několik drobných podnikatelů. Obec má převážně zemědělský charakter.

     

 

      

výhled od zámečku


 K činným organizacím v obci patří Sokol, sbor dobrovolných hasičů, rybáři, myslivecké sdružení. Každoročně se pořádá v Čestíně „Sraz rodáků“. K dobrým zvykům patří také každoročně pořádaný Podnikatelský ples. Škola v Čestíně není, proto děti musí denně dojíždět 10 km do školy autobusem.

pohled na město


Celý katastr obce Čestín má rozlohu 46,3 km2. Pod obec spadají tyto osady: Čenovice, Čentice, Kamenná Lhota, Kasanice, Kněž, Milotice, Morány a Polipsy. Okolí obce s přilehlými lesy poskytuje svým občanům i turistům možnost odpočinku, houbaření i toulek pěknou přírodou.

stránky města Čestín